Sort by:
13 results
polikolor top

polikolor top

Polikolor top je poludisperzija za unutrašnje zidove izrazite pokrivnosti i beline, obogaćena polimerima, izrađena na bazi akrilne emulzije, otporna na suvo brisanje.

weberseal acryl

weberseal acryl

weberseal acryl je jednokomponentna, plastoelastična, zaptivna masa na bazi akrilne disperzije, pogodna za zaptivanje različitih poroznih materijala.

polikolor gold

polikolor gold

Polikolor gold je premium mat disperzija za unutrašnje zidove izrazite pokrivnosti i beline, obogaćena polimerima, izrađena na bazi akrilne emulzije, otporna na mokro brisanje

polikolor latex

polikolor latex

Polikolor latex je premium mat boja za unutrašnje zidove vrhunske beline, obogaćena polimerima, izrađena na bazi vodene disperzije, otporna na mokro brisanje.

polikolor dizajn

polikolor dizajn

Polikolor dizajn je poludisperzija za unutrašnje zidove izrazite pokrivnosti i beline, obogaćena polimerima, izrađena na bazi akrilne emulzije

polikolor EKO

polikolor EKO

Polikolor eko je poludisperzija za unutrašnje zidove visoke paropropusnosti i odlične pokrivnosti

webermur gletofix

webermur gletofix

webermur gletofix je fabrički pripremljen suvi tip glet mase na bazi kreča i visokokvalitetnog punioca, obogaćen polimerima, za unutrašnju upotrebu

webermur gletstar

webermur gletstar

webermur gletstar je fabrički pripremljen suvi tip glet mase na bazi kreča i visokokvalitetnog punioca, za unutrašnju upotrebu.

weber mašinski malter S

weber mašinski malter S

weber mašinski malter S je fabrički pripremljen suvi tip cementno-krečnog maltera za mašinsku i ručnu primenu na spoljašnjim zidovima od cigle, blokova, siporeks blokova i betona.