Sort by:
17 results
weberdry PUR fabric

weberdry PUR fabric

weberdry PUR fabric 65 je platno od netkanog poliestera težine od 60 do 65 gr/m².
weberdry PUR fabric 110 je platno od netkanog poliestera težine 110 gr/m².

weberdry quartz

weberdry quartz

weberdry quartz je čist, fabrički osušen kvarcni pesak granulacije 0,1 do 1,0 mm koji se koristi za izradu vezivnog mosta ili površine otporne na habanje uz upotrebu poliuretanskih ili epoksidnih hidroizolacionih premaza.

weberdry pvcmetal

weberdry pvcmetal

weberdry pvcmetal je lim izrađen od pocinkovanog čelika spojenog za weber PVC hidroizolacionom membranom.

weberdry drain

weberdry drain

weberdry drain je prefabrikovani, liveni, PVC element za izradu vertikalnog slivnika.

weberdry pvcinner

weberdry pvcinner

weberdry pvcinner je prefabrikovani, liveni, PVC element za izradu unutrašnjeg ugla.

weberdry pvcouter

weberdry pvcouter

weberdry pvcouter je prefabrikovani, liveni, PVC element za izradu spoljašnjeg ugla.

weberdry aerator

weberdry aerator

weberdry aerator je prefabrikovani, liveni, PVC element za izradu otparivača.